دسته: آرا وحدت رویه

۰

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرجع صالح رسیدگی اعتراض مربوط به قرار منع تعقیب دادگاههای کیفری یک در مورد تجاوز به عنف در مرحله مقدماتی(که بطور مستقیم در دادگاه کیفری یک طرح شده) است که وفق این رای وحدت رویه مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض دیوان عالی کشور است

۰

رای وحدت رویه ۷۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار است اگر از اجرای مقررات این قانون(یعنی قانون کار) ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است

تصویر ثابت