برچسب: رأی وحدت‌ رویه ۷۶۷

۰

رای وحدت رویه ۷۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار است اگر از اجرای مقررات این قانون(یعنی قانون کار) ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است

تصویر ثابت