تیکت مشاوره

تیکت مشاوره اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ابتدا اقدام به خریدتیکت مشاوره  از قسمت زیر اقدام نمایید

بعد از دریافت این تیکت آن را دانلود یا از آن اسکرین شات تهیه و از رسید خرید نیز تصویر یا اسکرین شات تهیه و تایم دقیق خرید تیکت را به همراه این تیکت و رسید خرید برای آی دی مورد نظر که در کانال تلگرام مشاوره دکتر تحریری اعلام شده ارسال نمایید

 

۹۰۰,۰۰۰ ریال – خرید

مطالب مرتبط

تصویر ثابت