منابع و مواد امتحانی آزمون وکالت کانون مشاوران ۱۳۹۸

منابع و مواد امتحانی آزمون وکالت کانون مشاوران ۱۳۹۸

۱.آیین دادرسی مدنی:

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب سال۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی

قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال۱۳۵۶

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال۱۳۹۴

قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲

قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال۱۳۹۴

آیین نامه اجرایی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰

 

۲. آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲

آیین نامه اجرای احکام مصوب رییس قوه قضائیه سال۱۳۹۸

آیین نامه اجرایی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال ۱۳۹۷

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰

 

۳. حقوق تجارت

قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱

لایحه قانونی اصاح موادی از قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷

قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا مصوب سال۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی

قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷

قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸

 

۴.حقوق جزای عمومی و اختصاصی

قانون مجازات اسامی مصوب سال ۱۳۹۲

قانون مجازات اسامی مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ( بخش تعزیرات )

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختاس و کاهبرداری مصوب سال۱۳۶۷

قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸

قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی

قانون مجازات اخالگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی

 

۵.فقه (منبع تحریر الوسیله)

•کتاب الوکاله

• کتاب القضاء

• کتاب الشهادات

• کتاب الاقرار

• کتاب الایمان

 

۶.حقوق ثبت

قانون ثبت اسناد و اماک مصوب سال۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۸۷

 

۷.حقوق مدنی

قانون مدنی مصوب سال۱۳۰۷

قانون امور حسبی مصوب سال۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی

قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶

قانون تملک آپارتمانها مصوب سال ۱۳۴۳ با اصلاحات بعدی

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حوادث ناشی مصوب ۱۳۹۵ (به جهت آشنایی با قوانین بیمه و بحث های مربوط به وسایل نقلیه مصوب سال مسئولیت مدنی تصادفات رانندگی)

قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۰

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب رییس قوه قضائیه مصوب سال ۱۳۸۷

 

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر ثابت