رای وحدت رویه ۷۷۰ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۷۷۰ دیوان عالی کشور

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

متن رای وحدت رویه ۷۷۰ دیولت عالی کشور : مستفاد از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعزیر مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می شود و در ماده ۱۱۵ این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازت را در کلیه جرائم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن «تعزیر منصوص شرعی» که نوع  و مقدار آن همانند مجازات های حدی، غیرقابل تغییر می باشد، از اطلاق ماده اخیر الذکر استثنا شده است. بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومت موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است، به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است
رای وحدت رویه 770

رای وحدت رویه ۷۷۰

رای وحدت رویه ۷۷۰ دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶،رای وحدت رویه ۷۷۰ دیوان عالی کشور،رای وحدت رویه،خلاصه آرای وحدت رویه،رای وحدت رویه ۷۷۰،رای وحدت رویه۷۷۰

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر ثابت