رای وحدت رویه ۷۶۹ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه ۷۶۹ دیوان عالی کشور

مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

 

دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی محسوب میشود و صلاحیت آن نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی است و جز مواردی که در قانون( ماده ۴ قانون حمایت خانواده) در صلاحیت آن قرار گرفته حق رسیدگی به هیچ امر دیگری را ندارند

 

متن رای وحدت رویه ۷۶۹ دیوان عالی کشور: مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوه قضاییه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است، لذا این دادگاه با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود، دادگاه اختصاصی محسوب می شود و صلاحیت آن نسبت به دادگاه های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است، به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارد. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 

رای وحدت رویه 769

رای وحدت رویه ۷۶۹

رای وحدت رویه ۷۶۹

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تصویر ثابت