حذف سوال با تاثیر مثبت و نحوه محاسبه درصد

نویسنده: دکتر احمدرضا تحریری

چند سالی هست که پس از انتشار کلید سوالات در پاسخ برخی از آنهاگزینه ی صحیح اعلام و در ادامه ی آن نوشته میشود « با تاثیر مثبت».این امر اصولا زمانی اتفاق می افتد که در سوالی صحیح،ایراد تایپی وجود داشته باشد.

میخواهیم بررسی کنیم منظور از این جمله پیست و چه تاثیری در نمره ی ما در درس مربوطه خواهد داشت

در سال های ۹۳ و ۹۵ و ۹۷  در برخی سوالات «با تاثیر مثبت» را داشته ایم و ما با بررسی کارنامه ی داوطلبان سال های ۹۳ و ۹۵ نتیجه ی زیر را بدست آوردیم:

در این گونه سوالات  (با تاثیر مثبت):

**اگر شما پاسخ صحیح داده باشید آن سوال برای شما حذف نشده و صحیح محاسبه میشود اما اگر شما پاسخ غلط داده باشید یا آن سوال را اصلا پاسخ نداده باشید آن سوال برای شما حذف شده محسوب ودرصد شما بدون ملاحظه آن سوال محاسبه میشود.

 

حال جداگانه درس مدنی و جزا را بررسی میکنیم:

 

در درس مدنی آزمون وکالت ۹۷:

اگر شما به سوال ۶ پاسخ صحیح داده باشید آن سوال برای شما حذف نشده و صحیح محاسبه میشود و درصد شما با محاسبه ی ۲۰ سوال محاسبه میشود یعنی اگر این شما بخواهید درصد خود در درس مدنی ( سوال ۱ تا ۲۰ ) را محاسبه کنید میبایست تعداد پاسخ های صحیح خود را ضربدر ۳ کنید و سپس تعداد پاسخ های غلط را از آن کم کنید و نتیجه ای که بدست می آید را تقسیم بر ۶۰ کنید و حاصل را ضربدر ۱۰۰ کنید.مثلا اگر فرض کنیم شخصی ۱۳ سوال صحیح و ۴ سوال غلط و ۳ سوال نزده داشته باشد:

۱۳ ضربدر ۳ = ۳۹

۳۹ منهای ۴ =۳۵

۳۵ تقسیم بر ۶۰ = ۰.۵۸۳۳

۰.۵۸۳۳ ضربدر ۱۰۰ = ۵۸.۳۳ (درصد در درس مدنی)

اما اگر سوال ۶ را  غلط پاسخ داده باشید،سوال ۶ برای شما حذف شده محسوب و درصد شما با ملاحظه ۱۹سوال محاسبه میشود یعنی اگر شما بخواهید درصد خود در درس مدنی ( سوال ۱ تا ۲۰ ) را محاسبه کنید میبایست تعداد پاسخ های صحیح خود را ضربدر ۳ کنید و سپس تعداد پاسخ های غلط را از آن کم کنید و نتیجه ای که بدست می آید را تقسیم بر ۵۷ کنید و حاصل را ضربدر ۱۰۰ کنید.مثلا اگر فرض کنیم شخصی ۱۲ سوال را صحیح و ۵ سوال را غلط (که یکی از آنها سوال ۶ بوده) (یعنی در اینجا فرض کرده ایم سوال ۶ را بجای درست،غلط زده باشد  که در این صورت آن سوال برای او حذف شده محسوب و ما آن را از تعداد غلط ها کم میکنیم و تعداد غلط ها به ۴ سوال کاهش میابد و تعداد سوالات نیز از ۲۰ سوال به ۱۹ سوال کاهش میابد ) و ۲ سوال نزده داشته باشد:

۱۲ ضربدر ۳ = ۳۶

۳۶ منهای ۴ =۳۲

۳۲ تقسیم بر ۵۷ = ۰.۵۶۱۴

۰.۵۶۱۴ضربدر ۱۰۰ = ۵۶.۱۴(درصد در درس مدنی )

 

مثالی دیگر:

فرض کنید شخصی از ۲۰ سوال،فقط  ۱۰ سوال را پاسخ صحیح داده(از جمله سوال ۶)
در این صورت درصد این شخص میشود ۵۰
بدین شرح:

۱۰ ضربدر ۳ = ۳۰
۳۰ تقسیم بر ۶۰ ضربدر ۱۰۰ = ۵۰%

اما اگر همین شخص در این ۱۰ سوالی که پاسخ داده، سوال ۶ را غلط زده باشد(یعنی ۹ صحیح و یک غلط) و سوال ۶ که سوال غلطی است را حذف کنیم میشود فقط ۹ سوال صحیح از ۱۹ًسوال! و درصد او میشود ۴۷.۳۶
بدین صورت:

۹ ضربدر ۳ = ۲۷
۲۷ تقسیم بر ۵۷ ضربدر ۱۰۰ = ۴۷.۳۶

در حالت بالا که صحیح فرض شده درصد میشه ۵۰
اما در حالت دایین که غلط زده و سوال حذف شده درصد این شخص میشه

 

اما در مورد درس جزا آزمون وکالت ۹۷:

در درس جزای آزمون وکالت ۹۷ که کلا یک سوال آن(یعنی سوال ۹۰) حذف شده و برای تمام داوطلبان ۱۹ سوال محاسبه شده است

حال در مورد سوال ۸۷ که با تاثیر مثبت محاسبه شده است:

کسی که سوال ۸۷ را صحیح پاسخ داده باشد آن سوال برای او حذف نشده و صحیح محاسبه میشود و میبایست درصد خود را با ملاحظه ی ۱۹ سوال محاسبه کند یعنی میبایست تعداد پاسخ های صحیح خود را ضربدر ۳ کند و سپس تعداد پاسخ های غلط را از آن کم کند و نتیجه ای که بدست می آید را تقسیم بر ۵۷ کند و حاصل را ضربدر ۱۰۰ کند.مثلا اگر فرض کنیم شخصی ۱۳ سوال صحیح و ۴ سوال غلط و ۲ سوال نزده داشته باشد(سوال ۹۰ را حذف شده محسوب کرده ایم):

۱۳ ضربدر ۳ = ۳۹

۳۹ منهای ۴ =۳۵

۳۵ تصسیم بر ۵۷ = ۰.۶۱۴۰

۰.۵۸۳۳ ضربدر ۱۰۰ = ۶۱.۴۰ (درصد در درس جزا )

اما اگر سوال ۸۷ را غلط پاسخ داده باشد،سوال ۸۷ نیز برای او حدف شده و درصد او با محاسبه ی ۱۸ سوال محاسبه میشود یعنی اگر این شخص بخواهد درصد خود در درس جزا ( سوال ۸۱ تا ۱۰۰ ) را محاسبه کند میبایست تعداد پاسخ های صحیح خود را ضربدر ۳ کند و سپس تعداد پاسخ های غلط را از آن کم کند و نتیجه ای که بدست می آید را تقسیم بر ۵۴ کند و حاصل را ضربدر ۱۰۰ کند.مثلا اگر فرض کنیم شخصی ۱۲ سوال صحیح و ۵ سوال غلط (که یکی از آنها سوال ۸۷  بوده) (یعنی در اینجا فرض کرده ایم سوال ۸۷ را بجای درست،غلط زده باشد  که در این صورت آن سوال برای او حذف شده محسوب و ما آن را از تعداد غلط ها کم میکنیم و تعداد غلط ها به ۴ سوال کاهش میابد و تعداد سوالات نیز از ۱۹سوال به ۱۸ سوال کاهش میابد ) و ۱ سوال نزده داشته باشد(سوال ۸۷ و ۹۰ را حذف شده محسوب کرده ایم):

۱۲ ضربدر ۳ = ۳۶

۳۶ منهای ۴ =۳۲

۳۲ تقسیم بر ۵۴ = ۰.۵۹۲۵

۰.۵۹۲۵ضربدر ۱۰۰ = ۵۹.۲۵(درصد در درس جزا )

 

برای این امر کارنامه ی دو فرد در آزمون وکالت ۹۳ در درس کیفری که سوال ۱۱۴ آن با تاثیر مثبت محاسبه شده است را در ذیل آورده ایم که با فرمول فرق محاسبه شده است

فرد اول شخصی است که در آزمون وکالت ۹۳ به سوال «تاثیر مثبت» پاسخ نداده است و سوال برای او حذف شده محسوب شده:

 

کلید وکالت 93

فرد دوم شخصی است که در وکالت ۹۵ به سوالی که تاثیر مثبت داشته پاسخ صحیح داده:

مطالب مرتبط

۷۹ دیدگاه‌

 1. علی گفت:

  تشکر بزرگوار مطلب مفیدی بود

 2. آقای خاص گفت:

  به نظرم اشتباه گفتید..سوال ۹۰ که حذف شده برای همه تقسیم بر ۵۷ میشود ولی اون دو سوال با تاثیر مثبت کسانی که درست زده اند محسوب میشود ولی کسانی که غلط زده یا نزده اند نزده محسوب میشود نه حذف شده!

 3. آقای خاص گفت:

  وگرنه اینطوری که شما میگید به نفع کسانی میشه که نزده اند یا غلط زده اند نه به نفع کسانی که درست زده اند! لطفا نظرتون رو تصحیح کنید و اطلاعات غلط ندید به بچه ها..ممنونم

  • دوست گرامی چیزی که نوشته ام صحیح و با بررسی است
   به کارنامه هایی که استناد کرده ام توجه کنید و محاسبه کنید
   میبینید که نظرتون صحیح نیست
   موفق باشید

   • Lawyer گفت:

    سلام خدا کنه حرف شما درست باشه اگر درست باشه معدل من از ۱۳.۹۲ به ۱۴.۵ افزایش پیدا میکنه و میتونم امیدوار شم که تو مرکز رتبه شم خدا کنه نظر شما درست باشه

 4. داوطلب بدبخت گفت:

  در مورد سوال ۶ و ۸۷ آزمون وکالت ۹۷ تاکید میگردد نمره این سوالات بدون احتساب نمره منفی محاسبه می شودبه این معنا که اگر داوطلب گزینه درست را انتخاب کرده است نمره مربوطه (۵درصد) برای وی منظور می گردد و در صورت انتخاب گزینه ی اشتباه فقط نمره منفی در نظر گرفته نمی شود واین به هیچ وجه به معنای حذف این سوالات نیست. بنابراین در هر صورت نمره درس مدنی براساس ۲۰ سوال و نمره درس جزا براساس ۱۹ سوال محاسبه میشود.

  برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:
  فرض کنید شخص الف از ۲۰ سوال مدنی فقط به سوال ۶ پاسخ صحیح داده و بقیه را جواب نداده و شخص ب از بیست سوال مدنی به سوال دیگری بجز ۶ پاسخ صحیح داده و سوال ۶ را غلط جواب داده و بقیه را سفید گذاشته، هر دو باید ۵ درصد در این درس کسب کنند. اما در صورت حذف سوال۶ برای شخص ب ، این شخص ۵.۲۶ درصد کسب میکند و شخص الف ۵ درصد کسب می نماید

 5. babak گفت:

  اینطور که فرمودید ما که درست جواب دادیم متضرر شدیم!! از شانس ما هر چی درست زدیم طبق دفترچه c بنا به استدلال اقایون شبه دار و اعمال نظر کردن بعد سوالات عجیب رو براش جواب تعیین کردن

  • حنیف گفت:

   دوست عزیز شما اگر جواب دادی پنج درصد و کامل بردی ضرری نکردی اونی که نزده یا غلط زده چون سوال مشکب داشته پنج درصد و رو کل ۱۹ سوال دیگش تقسسم کردین به نسبت صحیح و غلط و نزده میبره اون پنج دصد حالا شاید یکی و ببره شاید دوتا ولی شما کامل بردی پنج درصد و

 6. آقای خاص گفت:

  جناب تحریری بازم میگم اطلاعات غلط نده به بچه ها این نظرتون صحیح نیست تاثیر مثبت یعنی درست بزنی این سوال برات صحیح زده محسوب میشود اگه غلط بزنی یا اصلا نزنی مثل اینه که سفید گذاشتیش نه اینکه حذف میشه! اینطوری باشه که برادر من به نفع غلط زننده است و به ضرر درست زننده! چون برای اون ۲۰ سوال محسوب میشه برای این ۱۹ سوال و اساسا شما بین سوال حذف شده و با تاثیر مثبت تفاوتی قایل نشدید که!

 7. نوشین گفت:

  استاد چجوری محاسبه کردید اینکه اوج بی عدالتیه چون اونی که سوال ۱۸رو درست زده درصدش کمتر ازونی که درست ج نداده میشه!!!!!

 8. lawyer گفت:

  جناب تحریری به نظرتون با معدل یازده و خورده ای کانون مازندران احتمال قبولی هست؟

 9. نوشین گفت:

  این واقعا غیر قابله تصوره.سوالات جزا در هر صورت ۱۹سوال محاسبه میشود.یک روش دیگر اینه که ۱۰۰رو تقیسم بر ۱۹کنیم میشه ۵/۲۶یعنی ارزش هر سوال بجای ۵درصد ۵/۲۶درصد محاسبه میشه و به ازای هر سه سوال غلط ۵/۲۶درصد کم میشه.در فرضی که فرمودید ۱۳سوال درست و ۴سوال غلط.
  ۱۳ضربدر ۵/۲۶میشه ۶۸/۳۸
  اگر ۴غلط باشه ۷/۱درصد برای ۴سوال کسر میشه
  درصد بدست امده ۶۱/۲۸
  سوالی که با تاثیر مثبه هم اگر غلط زدید جز نزده ها محاسبه میشه.
  شما فرض کنید ۱۸سوال پاسخ ص داده شده یک سوال حذفی و ی سوال با تاثیر مثبت وجود دارد
  داوطلبی که به سوال تاثیر مثبت ص ج داده ۱۰۰درصد زده.
  ۱۹ضربدر ۵/۲۶میشه ۹۹/۹۹
  داوطلبی که به سوال تاثیر مثبت غ ج داده یا ج نداده
  ۱۸ضربدر ۵/۲۶میشه۹۴/۶۸
  با توجه به روش شما اونی که غ ج داده درصدش بیشتره.

 10. نوشین گفت:

  استاد به نظرم اشتباه محاسبه کردید یعنی منی که مدنی سوال ۶رو طبق پاسخنامه سنجش ص زدم درصدم ازونی که مشابه من ولی سوال ۶رو غلط زده کمتر میشه؟؟؟؟با عقل جور درنمیاد واقعا.من با توجه به مشاهده کارنامه ها به این نتیجه رسیدم که اگر به طور مثال به سوالی که سنجش ص اعلام کرده پاسخ ص داده اند ۵درصد محاسبه میشه اگر پاسخ نداده اند ۱درصد حساب میشه.اگر پاسخ غلط داده باشند۵درصد رو نمیگیرن!

 11. nazgol گفت:

  موسسه فاضل میگن همچین چیزی امکان نداره و هر کی غیر از این میگه غلط میگه میگن که از بیست حساب میشه اگر نزدید یا غلط زدید اخرش ما حرف کی باید باور کنیم ؟؟؟

  • سلام و ادب
   دوست گرامی بنده هم همین نظر را داشتم و حتی در پاسخ به دوستان گفتم که سوال حذف نمیشود(این را یکی از مسولین بلند پایه اسکودا گفته بودند) اما رفتم بیشتر تحقیق کردم و کارنامه ی ادوار گذشته را بررسی کردم و نتیجه ی دقیق گرفتم،چه اشکالی داره که اگر ما هم اشتباه کنیم بیاییم و اعلام کنیم
   در کارنامه های سال ٩٣ و ٩۵ کسانی که غلط پاسخ داده اند یا پاسخ نداده اند این سوال برای آنها حذف شده درنظر گرفته شده است نه نزده

 12. نوشین گفت:

  استاد عزیز شما اشتباهتون تو متنی که گذاشتید اینه که تعداد ۱۳سوالو در هر دو فرض چ ص زده و چ نزده ص شمردید.
  ببینید من ۱۵تا سوال مدنی رو با احتساب سوال ۶درست زدم.۴تا هم غلط زدم
  ۱۵ضربدر۳=۴۵
  ۴۵_۴=۴۱
  ۴۱÷۶۰=۶۸/۳۳
  حالا با فرضی من سوال ۶رو غلط زده باشم تعداد پاسخهای صحیحم میشه ۱۴تا
  و ۴تا هم غلط دارم به غیر سوال ۶که نزده اعلام میشه
  ۱۴×۳=۴۲
  ۴۲_۴=۳۸
  ۳۸÷۶۰=۶۳/۳۳
  من به این نتیجه رسیدم وگرنه که اگر روشی که فرمودید ملاک باشه بی منطق ترین روش دنیاست.

  • سلام و ادب دوست گرانقدر

   در درس مدنی :
   یکبار فرض کرده ام که شخصی ١٣ سوال صحیح پاسخ داده (که یکی از آنها سوال ۶ بوده) و ۴ سوال غلط و حال که کلید درست از آب درآمده سوال برای او حذف نمیشود
   بنابراین درصد او میشود ۵۸.۶۶
   اما اگر کلا این سوال را برای این شخص حذف میکردیم تعداد صحیح های او از ١٣ به ١٢ تغییر میکرد و تعداد سوالات او هم از ٢٠ به ١٩ تغییر میکرد که در این صورت درصد او میشد ۵۶.۱۴
   یکبار نیز فرض کرده ام که شخصی ١٣ سوال صحیح پاسخ داده (و مسلما سوال ۶ که غلط پاسخ داده جزو این ١٣ تا محسوب نشده تا بخواهیم از ١٣ تا کم کنیم و آن را به ١٢ کاهش دهیم) و ۴ سوال غلط ( که یکی از آنها سوال ۶ بوده و چون این سوال برای او حذف میشود تعداد غلط های او به ۳ سوال کاهش میابد و تعداد سوال های او نیز به ١٩ سوال کاهش میابد) یعنی اگر به فرض سوال ۶ را نیز صحیح زده بود ما میگفتیم ١۴ صحیح…
   درصد این فرد نیز از ۵۸.۳۳ میشود
   چون یک سوال غلط او حذف و تعداد سوالاتش نیز به ١٩ سوال کاهش پیدا کرد و مسلما به نفع او میشود.
   متن اصلی را واضح تر تصحیح کردم
   با تشکر از شما

 13. Ss گفت:

  نوشین خانم دکتر تحریری با توجه به کارنامه ها ستوات گذشته محاسبه کردند و مستدل توضیح دادن. کاملا روش ایشون صحیح و منطقی. سایت اختبار هم توضیح دکتر تحریری رو دارده

 14. محمد گفت:

  با سلام من رشتم عمران هست و از این بابت ببخشید که دخالت می کنم فقط دنبال کلید سوال ها بودم که به مطلب شما برخورد کردم راه حل شما درسته اما مثال شما یک شبه ایجاد می کنه که هر کی سوال جواب نداده یا غلط جواب داده سود کرده چون سوال در مثال شما اشتباه هست باید شرایط یکسان قرار بگیرن پس ۳ نفر تا یک جایی به یک مقدار سوال جواب دادن بعد یک سوال اضافه هست نفر اول درست نفر دوم غلط نفر سوم هم اصلا جواب نداده
  سوال: هر سه ۱۲ سوال جواب دادن ۱۱ سوال درست و ۴ سوال غلط شرایط هر سه یکسان
  حالا واسه اون سوال اضافه نفر اول درست نفر دوم غلط نفر سوم بی پاسخ
  مدنی:
  نفر اول ۱۲+۱ سوال درست ۴ سوال غلط ۵۸.۳۳ درصد
  نفر دوم و سوم ۱۲ سوال درست ۴ سوال غلط اون سوال هم حذف ۵۶.۱۴ درصد
  جزا:
  نفر اول ۱۲+۱ سوال درست ۴ سوال غلط ۶۱.۴ درصد
  نفر دوم و سوم ۱۲ سوال درست ۴ سوال غلط اون سوال هم حذف ۵۹.۲۵ درصد
  پس در شرایط یکسان کسانی که سوال درست جواب دادن درصد بالاتری خواهند گرفت
  یه دعایی هم کنید همسر بنده قبول بشه :)))

  • سلام و ادب دوست گرانقدر
   محاسبه شما کاملا صحیح است
   بنده هم دقیقا همین روش را پیش رفته ام اما مثلا در درس مدنی :
   یکبار فرض کرده ام که شخصی ١٣ سوال صحیح پاسخ داده (که یکی از آنها سوال ۶ بوده) و ۴ سوال غلط و حال که کلید درست از آب درآمده سوال برای او حذف نمیشود
   یکبار نیز فرض کرده ام که شخصی ١٣ سوال صحیح پاسخ داده (و مسلما سوال ۶ که غلط پاسخ داده جزو این ١٣ تا محسوب نشده تا بخواهیم از ١٣ تا کم کنیم) و ۴ سوال غلط ( که یکی از آنها سوال ۶ بوده و چون این سوال برای او حذف میشود تعداد غلط های او به ۳ سوال کاهش میابد و تعداد سوال های او نیز به ١٩ سوال کاهش میابد) یعنی اگر به فرض سوال ۶ را صحیح زده بود ما میگفتیم ١۴ صحبح دارد…

  • نوشین گفت:

   استاد عزیز شما محاسبه این اقا رو قبول میکنید ولی طبق محاسبه این اقا در شرایطی مساوی اونیکه سوال با تاثیر مثبتو ص زده قطعا درصداش بیشتر ازونیکه غ زده.این چیزیه که تو مثال شما کاملا برعکسه.

 15. امیرعلی گفت:

  سلام استاد خسته نباشید
  کانون مازندران سهمیه دارم درصدامم این شده
  مدنی ۶۳ درصد
  ادم ۵۱ درصد
  تجارت ۵۸ درصد
  کیفری ۶۵ درصد
  اصول ۴۰ درصد
  جزا ۱۸ درصد بنظرتون رتبم چند میشه کانون مازندران ۳۰ تا سهمیه میخوان ممنونم

 16. مهدی گفت:

  سلام و عرض ادب بر استاد وتمامی داوطلبان محترم اصولا برا یک استاد تمام دانشگاه طرح ۲۰ سوال بدون ایراد کاری شده غیر ممکن واقعا؟؟؟؟؟ که در مجموعه بنده برداشتم بر این است طرح چنین سوالاتی هدفش ایجادیک تشویش واسترتس برای داوطلب در زمان آزمون است نه موضوع دیگر…بفرمایش قرآن کریم فاین تذهبون…..

 17. Reza گفت:

  سلام با میانگین ۵۱میخواستم بدونم چقد شانس قبولی تو البرز دارم؟

 18. سعید گفت:

  سلام دکتر چندباره ازشما میپرسم جواب‌ نمی‌دید سوالم اینه بامدنی ۸۰،جزا ۷۱،کیفری ۸۰،اصول ۴۰،دادرسی مدنی ۵۰و تجارت ۵۰ توکانو ن قم احتمال قبولی هست؟

  • سلام و احترام
   دوست گرانقدر دقیقا خاطرم هست که بیش از ١٠ مرتبه به سوال شما پاسخ داده ام 🙂
   فکر کنم پاسخ من رو نمیبینید یا فراموش میکنید که سوال را در کدام پست قرار داده اید
   بارها پیشاپیش تبریک گفتم و ابراز خوشحالی کردم

 19. کارشناس حقوقی گفت:

  استاد واقعا ممنون که مارو در جریان قرار دادین.

 20. نوشین گفت:

  استاد بزرگوار اولا ی گلایه اینکه چرا نظرات مارو حذف میکنید اگر ازینکه ما نظرات خود را اعلام میکنیم ناراضی هستید بفرمایید که دیگه کلا از سایتتون بازدید نکنیم.۲اینکه شما ی مطلبیو گذاشتید با عقل جور درنمیاد.اون مسیول دون پایه که این حرفو زده صرفا اینو شنیده از کسی و بهتون قول میدم که اصلا تا حالا محاسبه هم نکرده.مثل سوالاتشون که پاسخ غلط دادند.ببینید مشکل ازینجاست که سوال ۶مدنی در فرضی که کسی غلط زده این صرفا نمره منفی نداره نه اینکه محاسبه نشه تو سایت اختبارم اینو زده!
  ببینید با مثالی که گذاشتین پس اگر کسی به ۱۹سوال پاسخ صحیح داده باشه با سوال ۶میشه ۲۰سوال صحیح و درصدش ۱۰۰میشه.
  اونی که به ۱۹سوال پاسخ صحیح داده و به سوال ۶پاسخ غلط داده طبق مثالی که شما زدید درصدش باید بالای ۱۰۰شه!!!!!
  در حالی که با فرمول شما هم پیش بریم درصدش میشه ۱۰۰
  در حالی که این فرمول و مثالش کاملا غلطه در بهترین حالتش اینه که بگیم کسی که ص زده و کسی که نزده تقریبا مساوی باشن نه اینکه کسی که نزده درصدش بیشتر باشه.

  • عرض ادب و احترام
   بنده هیچ نظری را حذف نکردم و اتفاقا پاسخ کاملی نیز به پیام شما دادم که ظاهرا ندیدید که در زیر همین مطلب قرار میدهم.پیام ها زیاد هستند و هنوز فرصت نکرده ام به همه پاسخ بدهم و به مرور در طول روز پاسخ میدهم.این به معنی حذف پیام شما نیست.صبور باشید تا پاسخ تمام پسیام ها را بدهم.
   در ضمن شما به کارنامه هایی که در ذیل مطلب قرار داده ام مراجعه بفرمایید و محاسبه کنید

   سلام و ادب دوست گرانقدر

   در درس مدنی :
   یکبار فرض کرده ام که شخصی ١٣ سوال صحیح پاسخ داده (که یکی از آنها سوال ۶ بوده) و ۴ سوال غلط و حال که کلید درست از آب درآمده سوال برای او حذف نمیشود
   بنابراین درصد او میشود ۵۸.۶۶
   اما اگر کلا این سوال را برای این شخص حذف میکردیم تعداد صحیح های او از ١٣ به ١٢ تغییر میکرد و تعداد سوالات او هم از ٢٠ به ١٩ تغییر میکرد که در این صورت درصد او میشد ۵۶.۱۴ پس تاثیر مثبت به نفع اوست تا حذف سوال.
   یکبار نیز فرض کرده ام که شخصی ١٣ سوال صحیح پاسخ داده (و مسلما سوال ۶ که غلط پاسخ داده جزو این ١٣ تا محسوب نشده تا بخواهیم از ١٣ تا کم کنیم و آن را به ١٢ کاهش دهیم) و ۴ سوال غلط ( که یکی از آنها سوال ۶ بوده و چون این سوال برای او حذف میشود تعداد غلط های او به ۳ سوال کاهش میابد و تعداد سوال های او نیز به ١٩ سوال کاهش میابد) یعنی اگر به فرض سوال ۶ را نیز صحیح زده بود ما میگفتیم ١۴ صحیح…
   درصد این فرد نیز از ۵۸.۳۳ میشود
   چون یک سوال غلط او حذف و تعداد سوالاتش نیز به ١٩ سوال کاهش پیدا کرد و مسلما به نفع او میشود.
   متن اصلی را واضح تر تصحیح کردم
   با تشکر از شما

 21. نوشین گفت:

  استاد بزرگوار اگر امکانش هست چند نمونه کارنامه دیگر هم ارایه دهید

  • میتوانید با ملاحظه کارنامه ی دوستانی که در سال ۹۳ و ۹۵ آزمون داده اند و پاسخنامه آنها که در زیر کارنامه موجود است ببینید که با همین روش محاسبه شده
   کارنامه و وکالت ۹۳ و ۹۵ خودم رو هم نگاه کردم به تمام سوالات تاثیر مثبت درست پاسخ داده ام و کامل محاسبه شده اند
   در صورت دسترسی به کارنامه های جدید در ذیل مطلب مربوطه قرار میدهم

 22. فرهاد گفت:

  دکتر جان ممنون از راهنماییتون، خداوند بهتون صبر بده

 23. فرهاد گفت:

  سلام علیکم، سپاسگزارم از لطف شما💐

 24. Ss گفت:

  خانم نوشین سایت اختبار هم روش استاد تحریری رو تایید داره لطفا برو تو سایت اختبار با دقت بخون.

 25. سعادت گفت:

  سلام استاد، یعنی به ازای هر سه سوال فلط یکی از درست ها حذف نمیشه؟؟؟؟ درصدایی که حساب کردین بدونه حذفه

 26. سعادت گفت:

  سلام استاد، یعنی به ازای هر سه سوال غلط یه گزینه صحیح حذف نمیشه؟؟؟؟؟؟ درصدایی که شما محاسبه کردین بدونه حذفه

 27. نوشین گفت:

  ببینید براساس کارنامه دوم که ادک ۷۰درصد شده داوطلب به ۱۵سوال با احتساب سوال با تاثیر مثبت پاسخ ص داده و به سه سوال پاسخ غلط.
  ۱۵×۵=۷۵
  با کسر سه سوال غلط می شود ۷۰
  حال فرضیو در نظر بگیرید که همین شخص به سوال با تاثیر مثب پاسخ نداده این سوال اگر حذف شود از ۱۹سوال محاسبه هم شود بازهم نتیجه به این شکل میشود.
  ۱۴سوال صحیح و سه سوال غ
  ۱۰۰تقسیم بر ۱۹=۵/۲۶
  ۱۴×۵/۲۶=۷۳/۶۴که با کسر تعداد سه غلط(۵/۲۵)می شود ۶۸/۳۸
  براساس فرمول دکتر هم همین درمیاد منتهی تو مثالی که دکتر زده درصد اونی که به سوال تاثیری جواب غلط داده یا ج نداده تو شرایط مساوی درصدش بیشتره.

 28. معصومه گفت:

  سلام دکتر تحریری خدا خیرتون بده واسه وقتی که میدارید براما, دوستان من توگروهی بودم بچه ها کارنامه سالای قبلشون رو میذاشتن دقیقا حرف دکتر تحریری رو تایید می کرد هرچندخودم هم اولش قبول نداشتم , این نظر عادلانه هم هست کسی که درست زده سودش رو میبره کسی هم که نزده یا غلط زده انگار این سوال از اول براش نبوده واز این جهت از اشتباه طراح متضرر نمیشه,

 29. آقای خاص گفت:

  جناب تحریری از اشتباهش کوتاه نمیاد..بابا حساب دو دو تا چهارتا هستش..فرض کنید دو نفر از داوطلبان بدبخت امسال هر کدوم به ۱۹ سوال مدنی جواب درست دادن یکی ازینها به سوال ۶ پاسخ صحیح داده یکیشون پاسخ غلط داده طبق فرمول غلط دکتر تحریری هر دوی اینها صد در صد میشن! یکیش ۶۰ تقسیم بر ۶۰ ضربدر ۱۰۰ میشه یکیش هم ۵۷ تقسیم بر ۵۷ ضربدر ۱۰۰ میشه یعنی حذف و تاثیر مثبت طبق فرمول غلط دکتر تحریری تفاوتی باهم ندارند!!! ولی طبق گفته ما نفر اول میشه ۶۰ تقسیم بر ۶۰ ضربدر ۱۰۰ که میشه ۱۰۰ درصد ولی نفر دوم میشه ۵۷ تقسیم بر ۶۰ ضربدر ۱۰۰ میشه ۹۵ درصد..اینه تاثیر مثبت…ولی سوالات جزا برای تمام داوطلبان اعم ازینکه برای سوال ۹۰ چه پاسخی دادن اون سوال اصلا منظور نمیشه و بقیه ۱۹ سوال مدنظر خواهد بود انگاری که امسال جزا ۱۹ سوال داشت.

  • سلام و ادب
   دوست گرامی سنجش با انصاف کاری ندارد.ما هم جدای انکه انصاف چی هست بررسی کردیم.
   بنده طبق تصحیح سوالات در سال های ٩۵ و ٩٣ توسط سازمان سنجش با استناد،به اون نتیجه رسیدم
   جناب عالی اگر استنادی از سنجش دارید برای ما و دوستان بیارید.حرف حضرتعالی بدون استناد و از روی برداشت شخصی است و با کلید سنجش منطبق نیست
   موفق باشید

 30. هادی گفت:

  در تایید نظر جناب تحریری درصد خودم رو براتون توضیح میدم:
  بنده۵غلط داشتم و ۱۵درست.سوال ۶روهم درست زدم.حالا طبق فرمول اقای تحریری درصد من میشه۶۶/۶۶.ولی اگر سوال۶رو اشتباه میزدم درصدم میشد۶۴/۹۱
  حالا مشکل چیه؟؟؟چجوری حساب میکنید که میگید غلطه و تاثیر مثبت نداره

 31. نوشین گفت:

  اصلا فرض رو بر این بگیریم که فرمولم درسته بازم استاد شما مثالتون اشتباهه.به نظرم انقدر مصر نباشید حالا شما هم چهارتا کارنامه دیدین این نظرو گذاشتین یعنی تفسیر شخصی شماست.چ بسا حتی برخی پاسخ های شما نیز که مصر بودید درسته اشتباه بوده.

 32. نوشین گفت:

  مثال شما غلطه من راجع به کارنامه دوم به هر دو روش محاسبه کردم و پاسخی که بدست اومد این رو نشون داد که اونی که پاسخ ص داده در موارد مشابه درصداش بیشتره.اگه قبول ندارید مثال منو به روش خودتون محاسبه کنید.طبق مثال شما کسی که نزده یا غلط زده در موارد مشابه درصداش بیشتره.من قبول ندارم مثال شمارو جسارتا.دوستانی که ادعا میکنند سایت اختبارم گذاشته و…مصرانه هم دفاع میکنند لطفا استدلال کنید کور کورانه ی حرفیو قبول نکنید!!!وکلای اینده.من اگر استدلالم غلط باشه قبول میکنم.

  • دوست گرانقدر نمیدانم اصرار شما بر چه جیزی هست
   فرض کنید شخصی از ۲۰ سوال، ۱۰ سوال را پاسخ صحیح داده(از جمله سوال ۶)
   در این صورت درصد این شخص میشود ۵۰
   بدین شرح:
   ۱۰*۳ = ۳۰
   ۳۰ تقسیم بر ۶۰ ضربدر ۱۰۰ = ۵۰%

   اما اگر همین شخص سوال ۶ را غلط زده باشد(یعنی ۹ صحیح و یک غلط) و سوال ۶ که سوال غلطی است را حذف کنیم میشود فقط ۹ سوال صحیح از ۱۹ًسوال! و درصد او میشود ۴۷.۳۶
   بدین صورت:

   ۹ ضربدر ۳ = ۲۷
   ۲۷ تقسیم بر ۵۷ ضربدر ۱۰۰ = ۴۷.۳۶

   در حالت بالا که صحیح فرض شده درصد میشه ۵۰
   اما در حالت دایین که غلط زده و سوال حذف شده درصد این شخص میشه ۴۷.۳۶
   شما با چه روشی حساب میکنید که میگویید در حالتی که غلط زده و حذف بشود درصدش بیشتر میشود؟؟!؟

   • نوشین گفت:

    استاد بزرگوار شما قبل اینکه متنتونو اصلاح کنید در مورد مدنی درصدا به این شکل میشد که کسی که درست زده ۵۸بود اونی که سوال ۶رو غلط زده ۶۳بود.ما هم بحثمون سر این بود
    حالا شمایی که براساس نظرات منو و..‌به این اشتباهتون پی بردید و اصلاح کردی حداقل اینو هم ذکر کنید که حق با ما بوده!!!!

    • دوست گرامی متن اشتباه نبود
     متن قبل صحیح بود اما قابل درک برای بعضی از جمله شما نبود و به همین جهت با مثالی راحت تر جایگزین کردم آن را که بهتر درک کنید.چون شما مثل همین ترتیبی که الان در متن ذکر کرده ام یکبار سوال ۶ را جزو ۱۳ سوال صحیح در نظر گرفته و یکبار فرض کردید که ۱۳ سوال صحیح بوده اما یکی از آنها غلط شود و بشود ۱۲ صحیح!!
     در متن قبل در سایت فرض اول و فرض دوم من متفاوت بود
     در مثال اول فرض کردم ۱۳ صحیح(که یکی از آنها سوال ۶ بود)
     در مثال دوم فرض کردم ۱۳ سوال صحیح(بدون سوال ۶) و در واقع من سوال ۶ را غیر از ۱۳ سوال صحیح فرض کرده بودم و آن را جزو سوالات غلط فرض کرده بودم گه اگر آن سوال غلط حذف میشد با ۱۳ سوال صحیح مواجه بودیم و ۳ سوال غلط! و کلا دو مثال اول و دومم متفاوت بودند اما شما آنها را باهم قیاس میکردید!!
     برای فهم بهتر شماها متن را عوض کردم نه بعلت غلط بودن آن
     موفق باشید

   • نوشین گفت:

    خدا پدرتون رو بیامرزه ماهام همینو میگفتیم.

 33. کارشناسی حقوقی گفت:

  سلام
  نوشین خانوم مثال ها رو ببینید من خودم با برنامه اکسل حساب کردم کاملا درست بود. من خودمم قبلا فکر میکردم از بیست نمره حساب میشه ولی الان قانع شدم که باید از نوزده نمره حساب کرد شما یه نگاه به کارنامه ها بندازین متوجه میشید.
  شما یکی با یه نرم افزار بزارید کارنامه رو قشنگ بهتون میگه درصدا رو من خودمم امروز متوجه شدم. اصلا هم از اون ادمایی نیستم که کورکورانه نظری رو قبول کنم

 34. آقای خاص گفت:

  اگه واقعا اینطوری محاسبه کنند ظلم آشکاره..شما مثالی که خودتون زدید دکتر تحریری نگاه کنید اون فردی که جواب غلط داده درصدش شده ۶۳ اونیکه جواب صحیح داده درصدش شده ۵۸!!! چرا؟! چون اونو از ۲۰ سوال محاسبه کردید اینو از ۱۹ سوال!
  برای اینکه از گمراهی خارج بشید متن اصلی رو عوض کردم و فرض بر این کردم که در حالت دوم سوال ۶ را غلط زده و علاوه بر آن ۱۲ صحیح زده که ذهن شما با هم قیاس کند

 35. یاسر گفت:

  سلام
  خانم نوشین ببخشید من کار ندارم شما درست میگید یا آقای دکتر!
  اما شما بزرگوار اگه بخواهید روی هر مساله ای اینقدر پافشاری کنید تا طرفتونو قانع کنید اعصاب برای خودتون نمیذارید و وقت زیادی از دکتر را به موضوع خودتون اختصاص میدید حقی که برای تمام سوال کنندگان باید به طور مساوی تقسیم بشه☺

 36. یاس گفت:

  سلام.استادتحریری کاملا درست محاسبه کردن واون دو کارنامه مثالی واضح وروشنه.طراح سوال رو نادرست ونامفهوم طرح کرده پس داوطلبی ک نزده بخاطر طرح نادرست سوال چرا باید درحقش ظلم بشه…

 37. Reza گفت:

  سلام و عرض ادب
  استاد اگه اعتراض داوطلبا قبول شه این اعتراض درحق کسانی هم ک اعتراض نکرده اند موثره؟

 38. حسن گفت:

  سلام استاد.یعنی با فرمول شما منیکه مدنی ۱۵ تا درست و۲تا نادرست دارم وسوال۶رو نزدم درصدم چقد میشه؟

 39. غلامرضا گفت:

  سلام استاد تحریری گرامی
  استان گلستان با این درصدها چطور میشه بنظرتون ممنون
  مدنی ۷۵
  دادرسی مدنی ۶۵
  تجارت ۶۶.۶۶
  اصول ۴۸.۳۳
  جزا ۴۳.۸۶
  کیفری ۴۱.۶۶

 40. آقای خاص گفت:

  سلام دوستان من امروز اعتراضمو مستندا به اسکودا فکس کردم و مهمتر اینکه با یکی از اساتیدم که عضو کانون وکلای مرکز هست مکاتبه کردم و یه نسخه از موارد اعتراضمو بهشون ارسال کردمو ایشون گفتند که مطالب رو به اسکودا منتقل میکنند من اعتراضم به سوالات ۳،۴۵،۴۸،۸۲،۸۳۹۳،۹۸،۱۰۰ بود..مطمینم این استادم بهشون منتقل میکنه ازون به بعدش بستگی به شدت شنوایی اسکودا داره..موفق باشید،زیادم غصه نخورید و سخت نگیرید خبری در این دنیا نیست چه بسا راه موفقیت در این آزمون نیست و خدا راه دیگه ای در نظرش هست فقط کافیه خودتون رو بهش بسپارید و بشید اونی که خدا میخواد..توکل یعنی اینکه تو کارت رو درست انجام بده کار خدا رو هم به خودش بسپار…اگه آزمون سخت و اختلافی بود برای همه بود مثلا اگه متوسط جزا رو هفتاد میزدن الان متوسط پنجاه میزنن پس زیاد سخت نگیرید..

 41. آقای خاص گفت:

  سلام دوستان من امروز اعتراضمو مستندا به اسکودا فکس کردم و مهمتر اینکه با یکی از اساتیدم که عضو کانون وکلای مرکز هست مکاتبه کردم و یه نسخه از موارد اعتراضمو بهشون ارسال کردمو ایشون گفتند که مطالب رو به اسکودا منتقل میکنند من اعتراضم به سوالات ۳،۴۵،۴۸،۸۲،۸۳۹۳،۹۸،۱۰۰ بود..مطمینم این استادم بهشون منتقل میکنه ازون به بعدش بستگی به شدت شنوایی اسکودا داره..موفق باشید،زیادم غصه نخورید و سخت نگیرید خبری در این دنیا نیست چه بسا راه موفقیت در این آزمون نیست و خدا راه دیگه ای در نظرش هست فقط کافیه خودتون رو بهش بسپارید و بشید اونی که خدا میخواد..توکل یعنی اینکه تو کارت رو درست انجام بده کار خدا رو هم به خودش بسپار…اگه آزمون سخت و اختلافی بود برای همه بود مثلا اگه متوسط جزا رو هفتاد میزدن الان متوسط پنجاه میزنن پس زیاد سخت نگیرید.

 42. زینب گفت:

  سلام اقای تحریری میخواستم بدونم با این درصدا در کرمانشا چند درصد احتمال قبولی هست مدنی۵۳.۳
  ادم ۲۶.۷
  تجارت۶۵
  اصول۴۵
  جزا۵۰
  کیفری۸۱
  سوال بعدییم اینک تراز مهمه یا معدل؟؟؟واینک سوالات غلط کم باشند ایا تاثیری دارن

 43. مينااااا گفت:

  سلام استاد
  مدنی ۴۵
  آدم ٣۶
  جزا ۵٠
  کیفری ٧٠
  تجارت ۵٨
  اصول ٣٠
  امکان قبولی در کانون مرکز هست ؟

 44. فرنوش گفت:

  سلام استاد گرامی من با معدل۱۰.۱۷ و تراز۵۰.۸۷قزوین قبول میشم؟

 45. انشالله قبول میشم سردفتری که شدم گفت:

  من معدلم چند صدم با این روش ارتقا یافت و به ۱۴.۰۶رسید

 46. علی گفت:

  سلام.
  اقای دکتر میخواستم ببینم در سهمیه ایثارگری استان فارس با در نظر گرفتن اینکه امسال ۶۰ نفر ایثارگر میگیره و دید شما نسبت به سوالات و در نظر گرفتن همه جوانب با این درصد ها امکان قبولی در سهمیه استان فارس هست؟
  مدنی ۴۸
  آیین دادرسی مدنی : ۳۶
  تجارت :۵۲
  اصول :۲۵
  جزا :۴۰
  کیفری :۴۸
  ممنونم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *